تبلیغات
گروه ریاضیات دانشگاه علوم پایه دامغان - کتابهای جبر(algebra)
 
گروه ریاضیات دانشگاه علوم پایه دامغان
نکته مهم: بعضی از کتابها با فرمت djvu هستند برای باز کردن اونا باید نرم افزار djvu viewer رو دانلود کنید- بعضی دیگه هم فشرده اند با بسوند rar یا zip که میتونید با نرم افزارهای winzip  یا winrar  اونا رو از حالت فشرده اکسترکت کنید.


روی لینکهای شماره گذاری شده کلیک کرده تا كتابها رو دانلود كنید

۱-جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه شریف

۲- دو کتاب الف)کتاب جبر جابجایی Atiyah, Macdonald

                 ب) کتاب حل المسایل جبر جابجایی Atiyah

۳- حل المسایل جبر هانگرفورد (hungerford )

۴-كتاب حلقه های جابجایی نوشته کاپلانسکی Commutative Rings IRVING KAPLANSKY

۵- كتاب حل تمرین حلقه های ناجابجایی لام- T.Y-Lam-noncommutative

۶- كتاب حلقه ها و کاتگوری مدولها-اندرسون (Rings and categories of modules- Anderson)

7- کتاب مقدمه ای بر بردارها و تانسورها- جبرخطی- IntroductionToVectorsAndTensorsVol-1-2

8- کتاب مقدمه ای بر جبر جابجایی- Ash R.B. A course in commutative algebra

9-کتاب مقدمه ای بر جبر پیشرفته- جوزف روتمن- Advanced Modern Algebra - Joseph J. Rotman

10- کتاب جبر پیشرفته-کاربردی- گیلبرت-Gilbert-MODERN-ALGEBRA-WITH-APPLICATIONS

۱۱-Commutator-theory-for-Congruence-Modular-Varieties

۱۲- حل تمرینهای کتاب نظریه مدولها-دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت اول- تا بخش مدولهای پروژکتیو

۱۳-حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت دوم-تا جیکبسون رادیکال

۱۴-حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت سوم-فصل۱۲و ۱۳-رمز razi

۱۴.۵- حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت چهارم-مدولهای یکدست-قضیه هیلبرت و ...

۱۵- کتاب جبر هومولوژی hological-algebra--Hilton-Stammbach

۱۶-مجموعه ای از لام-درمورد مدولها و حلقه ها lecture on modules and rings_T.Y_Lam

۱۷- کتاب مقدمه ای بر جبر-abstract-Algebra-Pierre-Antoine-Grille

۱۸- اصل کتاب حلقه های ناجابجایی لام-t.y-lam

۱۹-کتاب تئوری گروه ها روتمن-the theory group-rotman

۲۰-اصل کتاب جبر هانگرفورد Algebra-Hungerford

۲۱- کتاب جبر جابجاییEisenbud D. Commutative algebra, with a view toward algebraic geometry

۲۲- کتاب جبر جابجایی کانز-Kunz - Introduction to Commutative Algebra and Algebraic Geometry

۲۳- کتاب تئوری اعداد جبری-کوهن course in computational algebraic number theory - Cohen

۲۴- کتاب جبر- درک-رابینسون-Derek J[1]. S. Robinson - An Introduction to Abstract Algebra

۲۵- کتاب مباحثی در جبر -هرشتاین- Topics in Algebra - I[1].N. Herstein-

۲۶- کتاب (به زبان روسی)-میلنر- Milnor J[1]., Introduction to algebraic K-theory (ruso

۲۷- کتاب جبرجابجایی _Singular_Introduction_to_commutative_algebra__Gert-Martin_Greuel

۲۸- کتاب جبر خطی هافمن-کنزی-Linear Algebra - Hoffman

۲۹-کتاب جبر -بورباکی-فصل۱تا۳--N.Bourbaki-Algebra-Chaps1to3

۳۰ - کتاب جبر خطی هفرون-Linear Algebra - Hefferon

۳۱- کتاب Algebras_Rings_and_Modules-Michiel Hazewinkel-Nadiya Gubareni-V.V. Kirichenko

۳۲- کتاب Commutative AlgebraGeometric Homological Combinatorial and Computational Aspects

۳۳- کتاب مقدمه ای بر جبرلی-Introduction to Lie Algebras -Karin Erdmann, Mark Wildon

۳۴- کتاب مقدمه ای بر هندسه جبری-Introduction to Algebraic Geometry-Hassett-Cambridge,2007

۳۵-کتاب نظریه نمایش- Representation Theory

۳۶- کتاب نظریه نمایش-Representation theory A first course 1 Finite groups Fulton

۳۷- کتاب-نمایش گروه های متناهی Representations of Finite Groups

۳۸- حل تمرین کتاب ایزاک-solution of character theory by isaac

۳۹- کتاب حلقه ها مدولها وکاتگوری -algebra.vol.1_rings_modules_and_categories-faith_c

۴۰- کتاب جبر-algebra_3rd_ed-serge_lang

۴۱- کتاب Conner_-_Lectures_on_the_Action_of_a_Finite_Group

۴۲- کتاب نظریه گروه های متناهی finite_group_theory-aschbacher

۴۳- کتاب گروه های لی-متناهی-finit-lei groups-charle-thomas

۴۴- کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number-gorenstein

۴۵- کتاب گروه های متناهی Finite Groups-Gorenstein

۴۶- کتاب حلقه های حابحایی-ماتسومورا-Matsumura H. Commutative ring theory

۴۷- کتاب نظریه حلقه ها-پاسمن-passman-ring-theory

۴۸- کتاب حلقه های لوکال-موضعی-ناگاتا- Nagata[1]. Local Rings

۴۹- کتاب جبر بورباکی فصل۴تا۷-Bourbaki-Algebra-chapters-4-7

۵۰- کتاب جبر جابجایی بورباکی-Commutative_Algebra_Bourbaki

۵۱- کتاب جبر جابجایی زاریسکی جلد اول-----zariski-samuel__commutative_algebra-i

۵۲- کتاب جبر جابجایی زاریسکی-جلد دوم-zariski-samuel__commutative_algebra_ii

۵۳- کتاب reiner_-_representation_theory_of_finite_groups_and_related_topics

۵۴- کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number۱

۵۵- کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number 2

۵۶-کتاب جبر جابجایی Stanley R.P. Combinatorics and commutative algebra

۵۷-کتاب جبر جابجایی M. Reid-undergraduate_commutative_algebra

۵۸- کتاب introduction.to.lie.algebras

۵۹-کتاب Cox D., Little J., O'Shea D. Ideals, Varieties, and Algorithms

۶۰- کتاب مقدمه ای بر جبر-روتمن-Rotman - A First Course in Abstract algebra 3e

۶۱- کتاب جبر همولوژی-روتمن-Rotman-An_Introduction_to_Homological_Algebra

۶۲- کتاب تئوری ایده آلها-----Ideal Theory--Northcott

۶۳-کتاب هندسه و توپولوژی-geometry_and_topology-M.Reid

۶۴- کتاب هندسه جبری-Reid M. Undergraduate algebraic geometry

۶۵- کتاب مدولهای مدرج یاگریدینگ- Nastasescu,Oystaeyen. Graded and Filtered Rings and Modules

66- کتاب گامهایی در جبر جابجایی- شارپ-Steps in Commutative Algebra-R-

۶۷- کتاب نظریه نمایش گروه های متناهی-issacs,CHARACTER THEORY OF FINTE GROUPS--با کیفیت بالا-۱۳مگابایت


۶۸-کتاب جبر باناخ- Banach Algebras and the General Theory of Algebras-Theodore W. Palmer

۶۹- کتاب هندسه جبری--Daniel Bump--Algebraic Geometry---

۷۰-کتاب  جبر همولوژی نورثکات northcott_homological_algebra

۷۱-کتاب A Course on Group Theory By John S. Rose-

۷۲-کتاب حل تمرینات نخستین درس در جبر مجرد(فرالی)-1st_course_in_abstract_algebra_fraleigh

۷۳- کتاب  local cohomology-Grodhentieck-

۷۴- کتاب The Heart of Cohomology-GORO KATO-

۷۵- کتاب Stable module Theory-

۷۶- کتاب عالی-Cohen Macaulay Ring_Depth-Regular-Bruns Hezog-

۷۷- کتاب نظریه کد -Coding and Cryptography

۷۸-کتاب نظریه کد و کاربردها-Coding Theory - Algorithms, Architectures, and Applications

۷۹- کتاب گروه های کوانتومی-Chari.&.Pressley.-.Guide.to.quantum.groups

۸۰- کتاب Dieck T. Quantum Groups and Knot Algebra

۸۱- کتاب Gerstenhaber-Algebras,.bialgebras,quantum.groups,and.algebraic.deformation

 ۸۲- کتاب حلقه کسرها- ring of quotients

 ۸۳- کتاب Irreducible polynomials theory

۸۴- کتاب Scholz, E. The Introduction of Groups into Quantum Theory

۸۵- کتاب حل تمرین نظریه حلقه ها- solutions-Exercises_in_Classical_Ring_Theory

 ۸۶- کتاب Macdonald I.G. Symmetric Functions and Orthogonal Polynomials-

۸۷-کتاب sagan,the symmetric group-

۸۸- کتاب-درسهایی از حلقه ها و مدولها-نورثکات-D. G. Northcott,Lessons on Rings, Modules, and Multiplicities 

۸۹- کتاب Zero Dimensional Commutative Rings [Anderson

۹۰- کتاب Trends in Commutative Algebra

۹۱- کتاب Topology General & Algebraic (2009)-D. CHATTERJEE

92- کتاب Theory of Categories [Mitchell

93- کتاب ribes_zalesskii_profinite_groups

94- کتاب Gerard J. Murphy - C~-Algebras and Operator Theory

95- کتاب Approximate Commutative Algebra (2009) Robbiano L., Abbott J

96- کتاب abelian_groups_rings_modules_and_homological_algebra

۹۷- کتاب 1one-Dimensional Cohen-Macaulay Rings-Eben Matlis

۹۸- کتابAn introduction to commutative algebra-Huishi-Li

99- کتاب Localization in Noetherian Rings-JATEGAONKAR

100- کتابIntegral Closure of Ideals, Rings, and Modules-Swanson, Huneke

101- کتابNoncommutative Noetherian rings (2ed.2001-McConnell J.C., Robson J.C

102- کتاب حل تمرین-جبر جابجایی و پیشرفته-exercise_in_basic_ring_theory-hamburg

103- کتاب Algebraic Graph Theory -godsil_royle

104- کتاب Topics in Algebraic Graph Theory-beineke_wilson

۱۰۵- کتاب جبر همولوژی-Vermani L.R. An elementary approach to homological algebra-فرستنده خانم رضاییان

۱۰۶ کتاب Lectures on Injective Modules

۱۰۷- کتاب حلقه ها و میدانها-کاپلانسکی-Kaplansky I. Fields and rings

۱۰۸-  الف) کتاب جبر ناجابجایی-farb-keith-dennis - NonCommutative Algebra  

         ب)   نسخه۲ کتاب بالا  با کیفیت بهتر

۱۰۹- کتاب جبر- Algebra-martin-Isaac

۱۱۰- کتاب مدولها وحلقه ها-Modules and rings-John Dauns

۱۱۱- کتاب An invitation to algebraic geometryKaren E Smith- let

۱۱۲- کتاب isenbud_the_geometry_of_syzygies_a_second_course_in_commutative_algebra_and_algebraic_geometry

۱۱۳- کتاب جالب برای جبر پیشرفته وجابجایی-Foundations of modules

۱۱۴- کتاب Ronald S. Irving-Integers,Polynomials,and Rings

۱۱۵- کتاب ring theory and algebraic geometry

۱۱۶- کتاب جبر-ج۱- van.der.Waerden,.Algebra,.Vol.I,.7th.ed

۱۱۷- کتاب جبر-ج۲- van.der.Waerden,.Algebra.Vol.II,.5th.ed.

۱۱۸- کتاب توابع هیلبرت-syzigies and hilbert functions

۱۱۹- کتاب نظریه حلقه های جابجایی-cahen_-_commutative_ring_theory
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :